Stelling van Amsterdam

     
marijkebeek-Stelling-van-Amsterdam-Fort-Nigtevecht-keelkazemat.450
Keelkazemat Fort Nigtevecht

De Stelling van Amsterdam is voor dit project vanuit vier invalshoeken bekeken: een cultuurhistorische (door Beek&Kooiman Cultuurhistorie), een culturele, een regionale en een programmatische benadering. Wij hebben een analyse gemaakt
van de hoofdlijnen en de werking van het systeem van de
Stelling van Amsterdam. Ook hebben wij vanuit cultuurhistorische optiek bijgedragen aan de visie op de herinrichting en het toekomstig gebruik van de Stelling.
Het project als geheel heeft geresulteerd in de strategisch ruimtelijke visie “Een langzame buitenring in de snelle metropool”, ofwel het Inspiratieboek Gebiedsaanpak Stelling van Amsterdam. Conclusie was dat de Stelling nooit is gemaakt om op te vallen. Maar de Stelling is nu wel gebaat bij een aanpak die ervoor zorgt dat het gebied een eigen, voor iedereen toegankelijke functie krijgt: een langzame buitenring in een snelle metropool.

Uitvoering: Beek & Kooiman Cultuurhistorie, H+N+S
Opdrachtgever: H+N+S Landschapsarchitecten
(2000-2001)

Reacties zijn gesloten.