Mercon Kloos terrein, Kinderdijk

marijkebeek-Mercon-Kloos-dijkbebouwing.450
Bedrijfshal van Mercon Kloos langs de dijk

Het bedrijfsterrein Mercon Kloos ligt buitendijks aan de Noord, direct naast het beschermd gezicht van het molencomplex Kinderdijk. Met het aanwinnen van nieuwe stukken land werd in het verleden het terrein vanuit het noorden naar het zuiden uitgebreid. De eerste bebouwing bestond uit scheepshellingen; later werden steeds grotere constructie- en montagehallen gebouwd. Als gevolg hiervan is er een zeer groot schaalverschil ontstaan tussen de kleinschalige dijkhuizen binnen de dijk en de bedrijfscomplexen erbuiten.
De gemeente overweegt hier woningen te bouwen. Het ontwikkelingsperspectief bevat een cultuurhistorische en ecologische analyse van het terrein. Op basis daarvan zijn inrichtingsvoorstellen gemaakt.

Uitvoering: Beek & Kooiman Cultuurhistorie, H+N+S
Opdrachtgever: H+N+S Landschapsarchitecten
(2000-2001)

Reacties zijn gesloten.