Masterplan Kust en Erfgoed

     
Marijkebeek-Katwijk-anti-tankmuur.450
Antitankmuur Katwijk

De komende decennia gaat het Nederlandse kustgebied op de schop om de veiligheid van ons land te verbeteren. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de vijf kustprovincies hebben de ambitie om het erfgoed beter te positioneren bij de ruimtelijke belangen-afwegingen hiervoor, door middel van een Masterplan Kust en Erfgoed. Strootman landschaparchitecten kreeg hiervoor de opdracht, in samenwerking met Dorine van Hoogstraten en Beek&Kooiman Cultuurhistorie.
Op de schaal van Nederland hebben wij – historici – voor het Masterplan de belangrijkste cultuurhistorische kenmerken van het kustgebied beschreven, zoals landschappelijke kenmerken en structuren, ontsluitingspatronen, militaire kustverdediging vóór 1940, de Atlantikwall, recreatie, wederopbouw, en andere karakteristieken van eilanden en kustplaatsen. Marijke Beek nam de militaire kustverdediging voor haar rekening en zij werkte mee aan de voorbeelduitwerkingen daarvoor.

Uitvoering: Beek&Kooiman Cultuurhistorie, Dorine van Hoogstraten
Opdrachtgever: Strootman landschapsarchitecten (2014)

Reacties zijn gesloten.