Organisch groeien: Dreischor

     
Dreischor luchtfoto-450

De provincie Zeeland gaf een aantal bureaus opdracht voor ontwerpend onderzoek naar organische groeimogelijkheden van (Zeeuwse) dorpen met respect voor het karakter van deze dorpen, als alternatief voor planmatige uitbreidingen. H+N+S Landschapsarchitecten maakte een uitwerking voor het kerkringdorp Dreischor. Beek & Kooiman leverde daarvoor de cultuurhistorische onderlegger. De voorstellen van alle bureaus zijn gepubliceerd in: Organisch groeien: pilot study naar organische ontwikkeling van dorpen in Zeeland, provincie Zeeland, 2001

Uitvoering: Beek & Kooiman Cultuurhistorie, H+N+S
Opdrachtgever: H+N+S Landschapsarchitecten
(2000-2001)

Reacties zijn gesloten.