PUBLICATIES

 
Marijke Beek publiceert eigen onderzoek, maar werkt ook als samensteller en/of redacteur van heel diverse boeken en artikelen.
In haar eigen onderzoek hebben de omstandigheden waarbinnen architectuur vorm krijgt altijd bijzondere aandacht gekregen. Voorbeelden zijn de publicaties over de geschiedenis en het functioneren van architectuurprijsvragen, van schoonheids- of welstandscommissies in Nederland, of een recent artikel over voorlopers van de huidige Teams ruimtelijke kwaliteit. Sommige van deze publicaties hoorden tot de eerste daarover in ons land.
Sinds Marijke van 1993 tot 1999 verantwoordelijk werd voor de (engelstalige) publicaties van het Berlage Institute, (postacademische architectenopleiding) heeft zij met regelmaat voor derden publicaties samengesteld, geredigeerd en/of artikelen geleverd.


Publicatielijst


Marijke Beek, ‘Teams Ruimtelijke Kwaliteit avant-la-lettre’, in: Sandra van Assen en José van Campen, Q-factor, Ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland, pp. 26-34, uitgeverij Blauwdruk, 2014

Stolpenprijs 2013, uitg: Architectuur Lokaal 2013, samenstelling en teksten Marijke Beek
 Naar publicatie

Marijke Beek, The bowels of Napels, A10 Tour Guide # 54, november/december 2013, pp. 58-60 [ENG]
► Naar artikel

Marijke Beek, José van Campen, Marinus Kooiman, ‘Gouden Regels voor de Omgevingswet, een verkenning binnen drie gemeenten’, in: Architectuur Lokaal nr. 85, 2012
 Naar artikel

 Marijke Beek, ‘Een parallelle wereld’, Forum juli 2012, pp. 58-77
[NL en ENG]
Naar artikel NL of ENG

 Marijke Beek, Marinus Kooiman, ‘De landgoedbiotoop in de provincie Zuid-Holland’ in: Groen, vakblad voor ruimte in stad en landschap, oktober 2011

Marijke Beek, Ana van der Mark, Het ene gebied is het andere niet, Atlas van beschermde stads- en dorpsgezichten in Noord-Holland, WZNH i.s.m. Architectura & Natura, Amsterdam 2009
Naar publicatie

Marijke Beek, Visioen en werkelijkheid, Rijksprijs de Gouden Piramide, Rotterdam 2008. Samenstelling (met Ton Idsinga), redactie en teksten

Marijke Beek, deel ‘Verleden’ in: Ligplaats Amsterdam, leven op het water, ARCAM/Architectura press, Amsterdam 2007 [NL en ENG]

Living Library, Wiel Arets, Utrecht University Library, (editor Marijke Beek, ontwerp: Irma Boom) Prestel Verlag, München 2005 [ENG]

Marijke Beek, ‘Dynamiek buitengebied gaat reikwijdte welstand te boven’, Architectuur Lokaal nr.51, 2005, pp. 12-13

Marijke Beek, Eva DeCarlo, Thomas Moore, Eureka! 50 African-American Inventions, exhibition catalogue Kingsstreet Gallery, Amsterdam 2004 [ENG]

Het praktisch idealisme van opdrachtgever Huub Smeets, de Vrije Pyramide 2002. Samenstelling Marijke Beek, Ton Idsinga, redactie Marijke Beek, uitg: Atelier Rijksbouwmeester 2003

Over Schoonheid, architectuur, omgeving, landschap, Waanders, Zwolle 2000. Samenstelling en redactie: Marijke Beek en vijf interviews (met Ton Idsinga)

Marijke Beek, José van Campen, Naar een gemeentelijke welstandsnota, VNG uitgeverij, Den Haag 2000

Marijke Beek, Wonen op een vaartuig of bouwen in de gracht? een kader voor welstandsbeleid. Commissie welstand en monumenten Amsterdam 1999

Welstand met beleid, voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk, VNG uitgeverij Den Haag en Federatie Welstand, 1999. Teksten Beek & Kooiman Cultuurhistorie

 Marijke Beek, Marinus Kooiman, Bouwen aan de dijk, ontwerpen voor het rivierdijklandschap, uitgeverij 010, Rotterdam 1998

 Marijke Beek, Marinus Kooiman, Aan de dijk gezet, dijkwoningen vroeger, nu en in de toekomst, uitgeverij 010, Rotterdam 1996

Marijke Beek, ‘De gestalte van het Tussen, het interieur van Forum’ in: Van Neorenaissance tot Postmodernisme, de geschiedenis van het interieur in Nederland red: Ellinoor Bergvelt, Frans van Burkom, Karin Gaillard, uitgeverij 010, Rotterdam 1996

The Berlage Institute, Yearbook, Berlage Papers and Projectbooks, 1993-1999 [ENG]

Marijke Beek, Marinus Kooiman, Oudewater, geschiedenis en architectuur, deel van de serie Monumenten-inventarisatie provincie Utrecht, Zeist 1993

Marijke Beek, ‘Ambtenaren en architecten, een schoonheidscommissie als kunstenaar’, in: Berlage en Amsterdam-Zuid, Amsterdam 1992, pp. 26-45 [uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling Berlage en Amsterdam-Zuid in het Gemeentearchief Amsterdam]

Black USA, tentoonstellingscatalogus Stichting Overholland, teksten Marijke Beek, 1989-1990 [ENG]

Marijke Beek, ‘Een verborgen juweeltje, de reconstructie van het Barcelona-paviljoen’, in: Archis 1986, nr.8, pp. 24-26

Marijke Beek, ‘Schoonheidcommissies en architectenbelangen, participanten in de ontwikkeling van het welstandstoezicht in Nederland’, in: WONEN/TABK 1985, nr. 16-17, pp. 38-44

Marijke Beek, Het aanzien waard? Geschiedenis van de welstandszorg in Nederland, Deventer 1985

Marijke Beek, Drie eeuwen Amsterdamse bouwkunst, Gemeentearchief Amsterdam, 1983

Marijke Beek, ‘Abel Antoon Kok, architect, activist en verzamelaar’, in: Ons Amsterdam 1984, nr.3, pp. 61-68

Marijke Beek, Ernest Kurpershoek, De Nieuwe Kerk te Amsterdam, uitg: Tiebosch/Scala 1983 [NL en ENG]

Marijke Beek, ‘Kwaliteitsbevordering of werkverschaffing, Architectuurprijsvragen van 1880 tot 1920’, in: Wonen/TABK 1982, nr. 12, pp. 27-29

Marijke Beek, ‘Evenwicht tussen regels en belangen. De voorgeschiedenis van de Algemene Nederlandse Prijsvraagregelen”, in: Wonen/TABK 1982, nr. 12, pp. 10-26

Architectuurwedstrijden nader bekeken, onderzoek door RIGO [Research Instituut Gebouwde Omgeving] in opdracht van de Stichting Bouwresearch, Deventer 1980