COMMISSIES

Commissie Welstand en Monumenten van Zaanstad (2014 – 2020)

• Monumentencommissie Landsmeer (2013 – nu)
http://www.landsmeer.nl/bestuur_en_organisatie/adviesraden_en_
commissies/monumentencommissie/

• Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik (2012-2018)

• Bijzondere Commissie Monumenten en Archeologie van de Raad voor Cultuur (2010 – nu)

• Themacommissie WZNH (2006-2008), over provinciebrede thema’s, opgeheven)

Monumentenadviescommissie WZNH (2005-2014)

Amsterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten (1997-2003)
http://www.welstand.amsterdam.nl/

• Amsterdamse Monumentenraad
(1995 – 2003, opgeheven)

• Amsterdamse Raad voor de Stedenbouw / Stadsontwikkeling (1988–1995, opgeheven)

Publicaties

 Link    

Prachtlandschap-Noord-Holland-stolpenstructuren-omslag-120-th    

   A10-november-2013

marijkebeek-Het-ene-gebied-omslag.120   marijkebeek-ligplaats-amsterdam-omslag-120  

marijkebeek-living-library-omslag.120   marijkebeek-Black-inventors-omslag.120   

marijkebeek-visioen-omslag120   marijkebeek-Praktisch-idealisme-omslag.120

marijkebeek Over schoonheid.120   marijkebeek welstand met beleid omslag.160   

marijkebeek-Modelnota-120   Van-neorenaissance.1000  

marijkebeek-Black-USA-omslag.120   Oudewater.120   

marijkebeek-Aan-de-dijk-gezet.120   marijkebeek-A.-A.-Kok-omslag.120

marijkebeek Het aanzien waard omslag.160

 Intro

Kerk-verticaal.310

ACHTERGROND

Marijke Beek Cultuurhistorie (2014 – nu)

Diverse commissies en adviesraden op rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau, waaronder de Bijzondere Commissie Monumenten en Archeologie van de Raad voor Cultuur, Amsterdamse Monumentenraad en Raad voor de Stadsontwikkeling, Commissie Welstand en Monumenten Amsterdam, Monumentenadviescommissie en Themacommissie van Mooi Noord-Holland (over provinciebrede thema’s ), Commissies ruimtelijke kwaliteit Medemblik, Zaanstad (beide via Mooi Noord-Holland) en Monumenten-
commissie Landsmeer.

Samenwerkingsverband Beek & Kooiman Cultuurhistorie, vooral grootschalige, ontwerpgerichte en multidisciplinaire projecten (1997-2014)

Staflid Berlage Institute Amsterdam, postacademische opleiding voor architecten, coördinator curriculum, publicaties en publiciteit (1993-1999)

Architectuurhistorisch onderzoek gericht op publicaties en tentoonstellingen (1982-1992)

Doctoraal architectuurgeschiedenis Universiteit van Amsterdam (1981)