COMMISSIES

Commissie Welstand en Monumenten van Zaanstad (2014 – 2020)

• Monumentencommissie Landsmeer (2013 – nu)
http://www.landsmeer.nl/bestuur_en_organisatie/adviesraden_en_
commissies/monumentencommissie/

• Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik (2012-2018)

• Bijzondere Commissie Monumenten en Archeologie van de Raad voor Cultuur (2010 – nu)

• Themacommissie WZNH (2006-2008), over provinciebrede thema’s, opgeheven)

Monumentenadviescommissie WZNH (2005-2014)

Amsterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten (1997-2003)
http://www.welstand.amsterdam.nl/

• Amsterdamse Monumentenraad
(1995 – 2003, opgeheven)

• Amsterdamse Raad voor de Stedenbouw / Stadsontwikkeling (1988–1995, opgeheven)

Reacties zijn gesloten.