Stolpboerderijen

Stolpboerderijen zijn een bepalende identiteitsdrager voor het vlakke Noord-Hollandse landschap, waar de monumentale piramidedaken de horizon tekenen. Vaak vormen stolpen lange linten, die gekoppeld zijn aan de historische lijnen in het landschap. 
In opdracht van Mooi Noord-Holland hebben we de laatste jaren meegewerkt aan een aantal adviezen en publicaties over stolpen. In ‘Kansen voor de stolp in Noord-Holland’ uit december 2015 werkten we voor de provincie een aantal ideeën uit om het behoud van stolpboerderijen te bevorderen. Eén daarvan was het aanwijzen van cultuurhistorisch en landschappelijk belangrijke zones met stolpen, ofwel ‘stolpenstructuren’. Aan het selecteren en het op kaart zetten daarvan hebben we gewerkt tot begin 2017. Het gaat hier om stolpen in hun landschappelijke en stedenbouwkundige context, waarbij ook de samenhang met het erf, beplanting, bijgebouwen, waterlopen en wegprofiel van belang is. De stolpenstructuren zijn opgenomen in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018
Een andere aanbeveling was om een model gemeentelijke beleidsnota voor stolpen te ontwikkelen. Op die manier zou de provincie gemeenten kunnen ondersteunen in het opstellen van een eenduidig en coherent stolpenbeleid, ook na de invoering van de Omgevingswet. Jan Kleefstra van Rho Adviseurs, Alders Archeo en Marijke Beek cultuurhistorie waren interviewers en auteurs van de resulterende publicatie. De presentatie van hiervan, ‘Vierkant achter de stolp 2.0’ geheten, vond plaats zomer 2018.

Voor Stolpenstructuren, zie PDF

Voor Vierkant achter de Stolp, zie pdf

Reacties zijn gesloten.