VIERKANT ACHTER DE STOLP

Vierkant achter de stolp 2.0, Handreiking voor gemeentelijk stolpenbeleid,
nu en onder de Omgevingswet, Steunpunt Monumenten & Archeologie
Noord-Holland, 2018

In Vierkant achter de stolp 2.0 is één van de voorstellen die
Mooi-Noord-Holland in 2015 aan provincie heeft gedaan
in Kansen voor de stolp, ten uitvoer gebracht.
De publicatie is een handreiking voor gemeenten om hun eigen
stolpenbeleid op te zetten.
Op die manier wil de provincie gemeenten ondersteunen in
het opstellen van een eenduidig en coherent stolpenbeleid,
ook na de invoering van de Omgevingswet.
Jan Kleefstra van Rho Adviseurs, Alders Archeo en Marijke Beek cultuurhistorie waren interviewers en auteurs van de
resulterende publicatie.

Reacties zijn gesloten.