PRACHTLANDSCHAP NOORD-HOLLAND

Onder de naam Prachtlandschap Noord-Holland komen de zes soorten stolpenstructuren aan bod die in de provincie voorkomen en die een nauwe samenhang hebben met het landschap. Mooi Noord-Holland heeft de kaart met structuren en beschrijvingen gemaakt in nauwe samenwerkng met Marijke Beek. De provincie Noord-Holland heeft de hieruit voortkomende ontwikkelprincipes opgesteld. Prachtlandschap maakt deel uit van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. In de achterliggende rapportage Landschap vol stolpen staan uitgebreidere beschrijvingen en worden gemaakte keuzes verantwoord.

Reacties zijn gesloten.