Kansen voor de stolp

Kansen voor de stolp in Noord-Holland, Mooi Noord-Holland 2015

Kansen voor de stolp, dat is opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland, geeft een overzicht van de bedreigingen van de stolpboerderij, en de mogelijkheden voor bescherming, behoud en ontwikkeling. De provincie kent een bijzonder belang toe aan stolpboerderijen en had daarom grote behoefte aan een overzicht van de stand van zaken. Wat speelt er en wat zijn de kansen en mogelijkheden? In het rapport hebben we onder meer voorgesteld een inventarisatie te maken van “stolpenzones”, een waarderingskaart op te stellen voor stolpen, een model te maken voor een gemeentelijke stolpennota en een “stolpencoach” in het leven te roepen. Behalve de waarderingskaart zijn al deze voorstellen inmiddels uitgevoerd.

Reacties zijn gesloten.