Dit is Haarlem

Dit rijk geïllustreerde beleidsstuk is opgesteld om het Haarlemse erfgoed een belangrijke rol te laten spelen in de Omgevingsvisie van de stad.
De Cultuurhistorische Hoofdstructuur bestaat uit samenhangende gebieden, markante plekken en gebiedsoverstijgende lange lijnen die de stad als het ware bij elkaar houden. Van deze gebieden, plekken en lijnen is kort de geschiedenis beschreven en een analyse gemaakt van de kernkwaliteiten. De nota is toegankelijk geschreven en schetst daarom ook een beeld van de stad als geheel, interessant voor eenieder die Haarlem een warm hart toedraagt!

Reacties zijn gesloten.