Aan de dijk gezet

   
marijkebeek Aan de dijk gezet.700

Marijke Beek, Marinus Kooiman, Aan de dijk gezet, dijkwoningen vroeger, nu en in de toekomst, uitgeverij 010, Rotterdam 1996

In Aan de dijk gezet wordt voor het eerst een overzicht gegeven van het dijkhuis als het karakteristieke bouwtype voor het Nederlandse rivierengebied. De publicatie is een eigen initiatief, vanuit verontrusting over de grootschalige sloop van dijkwoningen vanaf begin jaren negentig. Daardoor dreigde het rivierlandschap langzaam, maar zeer ingrijpend, te veranderen. Het onderzoek resulteert in streefbeelden voor nieuwe dijkwoningen, die door jonge architecten zijn uitgewerkt tot ontwerpen voor hedendaagse dijkbebouwing. De publicatie is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Reacties zijn gesloten.