Bouwen aan de dijk

   
marijkebeek bouwen aan de dijk binnenwerk.700

Marijke Beek, Marinus Kooiman, Bouwen aan de dijk. Ontwerpen voor het rivierdijklandschap, uitgeverij 010, Rotterdam 1996

Naar aanleiding van onze publicatie Aan de dijk gezet riep de gemeente Neerijnen de Stichting Bouwen aan de dijk in het leven, die zich inzette voor het opnieuw en met zorg bouwen van dijkwoningen. Beek & Kooiman werd als inhoudelijk adviseur bij de activiteiten van de Stichting betrokken. In dit kader werd een ideëenprijsvraag uitgeschreven met als centrale vraag hoe het dijkenlandschap na de dijkverbetering kan worden opgevat als ontwerpopgave, uitgaande van de bestaande karakteristiek. Een van de bekroonde ontwerpen is gerealiseerd. De publicatie Bouwen aan de dijk – een uitgebreid juryrapport van de prijsvraag – is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Reacties zijn gesloten.