Interieur van Forum

    
marijkebeek interieur van Forum binnenwerk.700

Marijke Beek, ‘De gestalte van het Tussen, het interieur van Forum’ in: Van Neorenaissance tot Postmodernisme, de geschiedenis van het interieur in Nederland red: Ellinoor Bergvelt, Frans van Burkom, Karin Gaillard, uitgeverij 010, Rotterdam 1996

In de uitgave Van neorenaissance tot postmodernisme wordt voor het eerst een uitgebreid overzicht gegeven van het Nederlandse interieur vanaf het eind van de 19de eeuw tot nu. Marijke Beek schreef op verzoek van de redactie een artikel over het interieur van de Forumgroep en met name over ontwerpen van Aldo van Eyck en Herman Hertzberger. Zij zat op dat moment dicht bij het vuur als medewerker bij het Berlage Institute dat was gevestigd in Van Eyck’s Burgerweeshuis. Herman Hertzberger was toen decaan.

Reacties zijn gesloten.