Naar een gemeentelijke welstandsnota

marijkebeek Modelnota 700

Marijke Beek, José van Campen, Naar een gemeentelijke welstandsnota, werkdocument met model en toelichting, VNG uitgeverij, Den Haag 2000

 De publicatie is vooral een werkdocument, dat vooruitliep op de wijziging van de Woningwet die op 1 januari 2003 van kracht is geworden. Daarin werd bepaald dat door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota het kader zou gaan vormen voor de welstandstoets.
De publicatie was bedoeld om gemeentebestuurders te informeren en te ondersteunen. Als zodanig heeft de publicatie ook gewerkt; de gegeven gebiedsgerichte voorbeelden en de methode voor het opstellen van welstandscriteria zijn in het hele land nagevolgd. De publicatie werd opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Rijksbouwmeester, de Federatie Welstand en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Reacties zijn gesloten.