OPDRACHTGEVERS

Arcam, Amsterdam
Ligplaats Amsterdam
 
Architectuur Lokaal
Stolpenprijs, Sluimerende Silhouetten, Wikken en wegen
 
Bureau Rijksbouwmeester
Gouden Piramide, Vrije Pyramide, Naar een gemeentelijke welstandsnota
 
Le Collectif Montpezatien
Le Château de Montlaur
 
Commissie voor Welstand en Monumenten, Amsterdam
Wonen op een vaartuig of bouwen in de gracht
 
P. Dekker
Den Alexander, prototype voor een woonboot
 
Dorp Stad en Land, Rotterdam
Inspiratiekader Nieuwe Landgoederen
 
Federatie Welstand
Brochure welstand met beleid
 
Gemeente Amsterdam
De Schoonheid van Amsterdam Digitaal,  Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling, Commissie voor Welstand en Monumenten, Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg, Welstand voor woonboten (Binnenwaterbeheer)

Gemeente Castricum
Gemeentelijke monumentenlijst

Gemeente Haarlem
Nota Ruimtelijke kwaliteit, Raaks-gebied Cultuurhistorische verkenning

Gemeente Heiloo
WIllibrordusterrein

Gemeente Landsmeer
Monumentencommissie

Gemeente Lansingerland
Nota Cultuurhistorie Plus en Welstandsnota

Gemeente Muiden
Vesting Muiden, Advies cultuurhistorie in bestemmingsplan Stad Muiden

Gemeente Papendrecht
Dijkvisie Papendrecht advies

Gemeente Rotterdam
Koepelnota

Gemeente Woerden
Kazerne Woerden, cultuurhistorische rapportage

Grontmij België
Fortengordels Antwerpen

H+N+S Landschapsarchitecten
Staats-Spaanse Linies, Organisch groeien: Dreischor, Stelling (van Den Helder) op herhaling, Stelling van Amsterdam, Noordoostpolder-Urk Kwaliteitskaart, Cultuurhistorische As Boxtel, Mercon Kloosterrein, Kinderdijk

Hylkema Consultants B.V.
Huize Sassenoord, Nieuwveen

Ministerie van VROM, directoraat-generaal Ruimte
Het Postmilitaire landschap

Ministerie van O, C en W
Raad voor Cultuur, Bijzondere Commissie voor Monumenten en Archeologie

Het Oversticht
Het aanzien waard, Over Schoonheid

Provincie Utrecht
Oudewater, geschiedenis en architectuur

Provincie Zuid-Holland
Cultuurhistorische Hoofdstructuur, Landgoedbiotoop, Landgoedzone

Recreatieschap Spaarnwoude
Fort benoorden Spaarndam

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (en voorgangers)
Toelichting beschermde gezichten Dordrecht, Landgoed Hartenstein

ruimtelijkekwaliteitsteams.nl
Ruimtelijke kwaliteitsteams-avant-la-lettre

D. Sluis
Boerderijtje Duin en Bosch

Stadsarchief Amsterdam (voorheen Gemeentearchief)
Berlage en Amsterdam-Zuid (publicatie en tentoonstelling), Atlas A.A. Kok (publicatie en tentoonstelling)

Stadsdeel Osdorp, Amsterdam
Dorpskern Sloten

Stadsdeel Oost, Amsterdam
Transvaalbuurt, Kraaipanschool

Stadsdeel Zuid
Beeldkwaliteitplan Vondelparkbuurt

Stichting Overholland
Buitenplaats Over Holland parkaanleg, Black USA

Stichting Bouwen aan de Dijk
Bouwen aan de Dijk publicatie

Strootman landschapsarchitecten
Masterplan Kust en Erfgoed

Universiteitsbibliotheek Utrecht
Living Library, Wiel Arets Utrecht University Library

Uitgeverij Natuurmedia
Militair erfgoed langs de Nederlandse kust

Uitgeverij 010
Aan de dijk gezet, dijkwoningen vroeger, nu en in de toekomst

Verenigde bewoners Havenrak Broek in Waterland
Muziekkoepel Broek in Waterland

WZNH adviseurs ruimtelijke kwaliteit
Het ene gebied is het andere niet, Atlas van beschermde stads- en dorpsgezichten in Noord-Holland, Vesting Muiden, Mansardekappen in de Schermer, Cultuurhistorie in bestemmingsplan Twisk,  Welstand voor woonboten in Noord-Holland, Willem Arntszhoeve CHER, Erfgoedcommissie, Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik, Commissie Welstand en Monumenten Zaanstad