INTRODUCTIE

   
Marijke Beek cultuurhistorie richt zich op onderzoeks- en adviesrapportages op het gebied van cultuurhistorie, architectuur(historie), en (ruimtelijk) erfgoed. Wij zijn gespecialiseerd in het maken van beschrijvingen en waardebepalingen van bijzondere gebouwen of complexen, adviezen op maat over omgevingskwaliteit en ruimtelijk erfgoed en over mogelijkheden voor hergebruik.
Verder houdt Marijke Beek cultuurhistorie zich bezig met samenstelling en redactie van publicaties en het leveren van artikelen daarvoor, vooral gericht op architectuur(geschiedenis) en erfgoed.

ACTUEEL

Erfgoednota voor Texel
De gemeente Texel heeft voor het toekomstig ruimtelijk beleid een nieuwe koers ingezet. In de Structuurvisie 2020 worden duidelijke keuzes gemaakt. De nieuwe Erfgoednota sluit daarop aan, vanuit een eigen, gelaagde visie op het Texelse erfgoed. De vele landschapstypen van het eiland en de geschiedenis spelen daarbij een belangrijke rol. Marijke Beek en landschapsontwerper Marlies van Diest stellen de nota op, in opdracht van WZNH (nu MOOI Noord-Holland).

Naoorlogs erfgoed tot 1985
Het – voorlopig – laatste deel van de Amsterdamse Ordekaarten is aan snee: naoorlogs erfgoed tot 1985. In teamverband met Marina Roosebeek (projectleider), Hélène Hartman (archiefonderzoek) en Joris Knemeijer (kaarten) brengen we – in opdracht van Monumenten en Archeologie – recente gebieden in beeld, met het accent op woongebieden van na 1970 en haven- en bedrijventerreinen.

 

• Beeldmateriaal op de website is uit eigen archief, tenzij anders vermeld.
    Met bronvermelding is gebruik ervan toegestaan. Webdesign: Wil van Slogteren