INTRODUCTIE

   
Marijke Beek cultuurhistorie richt zich op onderzoeks- en adviesrapportages op het gebied van cultuurhistorie, architectuur(historie), en (ruimtelijk) erfgoed. Wij zijn gespecialiseerd in het maken van beschrijvingen en waardebepalingen van bijzondere gebouwen of complexen, adviezen op maat over omgevingskwaliteit en ruimtelijk erfgoed en over mogelijkheden voor hergebruik.
Verder houdt Marijke Beek cultuurhistorie zich bezig met samenstelling en redactie van publicaties en het leveren van artikelen daarvoor, vooral gericht op architectuur(geschiedenis) en erfgoed.

ACTUEEL

Stolpenzones in Noord-Holland
Stolpboerderijen zijn bepalend voor het vlakke Noord-Hollandse landschap, waar de monumentale piramidedaken de horizon tekenen. Vaak vormen stolpen lange linten, gekoppeld aan – historische – lijnen in het landschap. Binnen dergelijke stolpenzones gaat het om stolpen in hun landschappelijke en stedenbouwkundige context, waarbij ook de samenhang met het erf, beplanting, bijgebouwen, waterlopen en wegprofiel van belang is. De provincie Noord-Holland ziet deze stolpenzones als een provinciaal belang. Marijke Beek cultuurhistorie stelt daarover een ‘stolpenkaart’ en een rapportage op samen met Mooi Noord-Holland, in opdracht van de provincie. De inhoud van de rapportage zal worden opgenomen in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, die in 2017 wordt herzien.

Naoorlogs erfgoed tot 1985
Het – voorlopig – laatste deel van de Amsterdamse Ordekaarten is aan snee: naoorlogs erfgoed tot 1985. In teamverband met Marina Roosebeek (projectleider), Hélène Hartman (archiefonderzoek) en Joris Knemeijer (kaarten) brengen we – in opdracht van Monumenten en Archeologie – recente gebieden in beeld, met het accent op woongebieden van na 1970 en haven- en bedrijventerreinen.

 

• Beeldmateriaal op de website is uit eigen archief, tenzij anders vermeld.
    Met bronvermelding is gebruik ervan toegestaan. Webdesign: Wil van Slogteren