INTRODUCTIE

Marijke Beek cultuurhistorie richt zich op onderzoeks- en adviesrapportages op het gebied van cultuurhistorie, architectuur(historie), en (ruimtelijk) erfgoed. Ik ben gespecialiseerd in het maken van beschrijvingen en waardebepalingen van bijzondere gebouwen of complexen, adviezen op maat over omgevingskwaliteit en ruimtelijk erfgoed en over mogelijkheden voor hergebruik.
Verder houdt Marijke Beek cultuurhistorie zich bezig met samenstelling en redactie van publicaties en het leveren van artikelen daarvoor, vooral gericht op architectuur(geschiedenis) en erfgoed.

ACTUEEL

Naoorlogs erfgoed tot 1985
Aan het voorlaatste deel van de Amsterdamse Ordekaarten project is meer dan drie jaar gewerkt: naoorlogs erfgoed tot 1985. In teamverband met Marina Roosebeek (projectleider), Hélène Hartman en Joris Knemeijer brengen we, in opdracht van Monumenten en Archeologie, hebben we recente architectuur en stedenbouw in beeld gebracht, met het accent op uitbreidingsgebieden van na 1970, stadsvernieuwing en haven- en bedrijventerreinen. In 2020 wordt de laatste hand gelegd aan de waardering van de bebouwing, met medewerking van een groep specialisten.

Ordekaart historische kernen en linten Amsterdam
Als vervolg op de Ordekaarten voor naoorlogs erfgoed tot 1985 vroeg de gemeente Amsterdam Marina Roosebeek en haar team om het laatste deel van de gemeente in kaart te brengen en waarderen: historische kernen en linten en het buitengebied. Daarbij gaat het om de Waterlandse Zeedijk en de dorpen erlangs, om Ransdorp, Zunderdorp en Holysloot en de boerderijen daartussenin, het dorp Sloten, de Sloter- en Osdorperweg en tenslotte de Lutkemeerweg.
Het gebied is heel anders van karakter dan het naoorlogs erfgoed.
Hier geen grootschalige complexen, maar vooral individuele woonhuizen en boerderijen, met veel bijgebouwen. De structuur van de kernen en linten wordt bepaald door de landschappelijke ondergrond.
Aan het project werken mee Jan Peter Wingender (Office Winhov) als extern deskundige en specialisten van de gemeentelijke dienst Monumenten en Archeologie.
Het resultaat wordt – net als de eerdere kaarten – opgenomen op de gemeentelijke website Maps Amsterdam.

Geerdinkhof
Het project Naoorlogs erfgoed tot 1985 had een onverwacht gevolg. Tijdens ons veldwerk in Zuidoost viel de wijk Geerdinkhof op vanwege het bijzondere ontwerp, het vele groen, de Bijlmerweide rondom en de mooie eengezinshuizen met tuin. Niet lang daarna ben ik er zelf gaan wonen. Als lid van de redactie van het Infobulletin Geerdinkhof ben ik begonnen met een serie over de ontstaansgeschiedenis van de buurt. Onder de titel: Ontwerp en ontwerpers van Geerdinkhof is deel één gewijd aan de vele gemetselde tuinmuren in de buurt die ons bij het eerste bezoek aan de wijk zo waren opgevallen. Deel twee gaat over de ontstaansgeschiedenis van dit deel van Zuidoost, dat toen “Bijlmer laagbouw deel E noord” werd genoemd. Vanaf 1970 is aan Geerdinkhof gewerkt. Omdat de realisering met horten en stoten ging, werd het laatste deel pas in 1987 opgeleverd.
Daarna volgen artikelen over de Hofjeswoningen van Joop van Stigt, en de ontwerpen van Bureau Zanstra, Gmelig Meyling&De Clerqc Zubli, van F.J.E. Dekeukeleire, van INBO architecten en tenslotte van Loerakker, Rijnboutt en Ruijssenaars.

 • Beeldmateriaal op de website is uit eigen archief, tenzij anders vermeld.
   Met bronvermelding is gebruik ervan toegestaan. Webdesign: Wil van Slogteren