INTRODUCTIE

   
Marijke Beek cultuurhistorie richt zich op onderzoeks- en adviesrapportages op het gebied van cultuurhistorie, architectuur(historie), en (ruimtelijk) erfgoed. Wij zijn gespecialiseerd in het maken van beschrijvingen en waardebepalingen van bijzondere gebouwen of complexen, adviezen op maat over omgevingskwaliteit en ruimtelijk erfgoed en over mogelijkheden voor hergebruik.
Verder houdt Marijke Beek cultuurhistorie zich bezig met samenstelling en redactie van publicaties en het leveren van artikelen daarvoor, vooral gericht op architectuur(geschiedenis) en erfgoed.

ACTUEEL

Cultuurhistorische Hoofdstructuur Haarlem
De gemeente Haarlem wil het erfgoed van de stad een belangrijke rol laten spelen binnen de Omgevingsvisie. Daarom vroeg ze Mooi Noord-Holland om een Cultuurhistorische Hoofdstructuur op te stellen. Daaraan werken José van Campen, Bas Schout en Marijke Beek als externen mee. De Cultuurhistorische Hoofdstructuur gaat de schakel vormen tussen Haarlems erfgoed en de ambities en keuzes die in de Omgevingsvisie worden geformuleerd. De Hoofdstructuur zal bestaan uit samenhangende gebieden, markante plekken en gebiedsoverstijgende lange lijnen die de stad als het ware bij elkaar houden. Van gebieden, plekken en lange lijnen wordt kort de geschiedenis beschreven en een analyse gemaakt van de kernkwaliteiten. Daarnaast wordt gefocust op zeven thema’s die Haarlem gemaakt hebben tot wat het nu is. Op die manier kan de ruimtelijke geschiedenis van de stad als geheel worden begrepen en gelezen. Kaarten en bijbehorende teksten komen digitaal beschikbaar onder de titel van het project: Dit is Haarlem.

Naoorlogs erfgoed tot 1985
Aan het – voorlopig – laatste deel van de Amsterdamse Ordekaarten project wordt al drie jaar gewerkt: naoorlogs erfgoed tot 1985. In teamverband met Marina Roosebeek (projectleider), Hélène Hartman en Joris Knemeijer brengen we, in opdracht van Monumenten en Archeologie, recente architectuur en stedenbouw in beeld, met het accent op uitbreidingsgebieden van na 1970, stadsvernieuwing en haven- en bedrijventerreinen. Begin 2019 komt de waardering ervan aan bod, met medewerking van een groep specialisten.

Hans Hagenbeek Architect
Het archief van de Amsterdamse architect Hans Hagenbeek is onlangs geïnventariseerd. In 2019 wordt het ondergebracht bij het Amsterdamse Stadsarchief. Voor de architect en voor uitgever Architectura et Natura was dit aanleiding om een publicatie over zijn werk te maken. Marijke Beek nam het grootste deel van onderzoek en teksten voor haar rekening. Het zwaartepunt van de publicatie ligt bij de stadsvernieuwing in de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt, die tegenwoordig weer volop in de belangstelling staat. Maar ook aan zijn veel minder bekende vroegere en latere werk wordt uitgebreid aandacht besteed. Arjan Bronkhorst maakte fraaie fotoseries van Hagenbeeks werk voor het boek, dat maart 2018 wordt gepresenteerd.

 

• Beeldmateriaal op de website is uit eigen archief, tenzij anders vermeld.
    Met bronvermelding is gebruik ervan toegestaan. Webdesign: Wil van Slogteren