INTRODUCTIE

Marijke Beek cultuurhistorie richt zich op onderzoeks- en adviesrapportages op het gebied van cultuurhistorie, architectuur(historie), en (ruimtelijk) erfgoed. Ik ben gespecialiseerd in het maken van beschrijvingen en waardebepalingen van bijzondere gebouwen of complexen, adviezen op maat over omgevingskwaliteit en ruimtelijk erfgoed en over mogelijkheden voor hergebruik.
Verder houdt Marijke Beek cultuurhistorie zich bezig met samenstelling en redactie van publicaties en het leveren van artikelen daarvoor, vooral gericht op architectuur(geschiedenis) en erfgoed.

ACTUEEL

Marjotstelling Terschelling
Eind 2020 heeft Marijke Beek cultuurhistorie in opdracht van Erwin Miedema (MXL vastgoed) een Erfgoedadvies opgesteld over de Marjotstelling op Terschelling. De stelling maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Duitse Atlantikwall. Miedema heeft hotel Het Punthoofd bij Formerum gekochtmet daarbij zes ha. terrein, waarop zich een groot deel van deze stelling bleek te bevinden. Voor verdere planvorming was een integraal verhaal over de stelling nodig: hoe zit het complex in elkaar, hoe ligt het er nu bij, welke waarde hebben de onderdelen en welke kansen zijn er vanuit erfgoedoptiek voor herontwikkeling? Een belangrijke conclusie van het advies is dat vooral het stelsel van uit helderrode baksteen gemetselde loopgraven karakteristiek is voor de Marjotstelling. Die lijken grotendeels te zijn bewaard, doordat ze zijn verborgen en geconserveerd in het stuivende duinzand. Een deel ervan wordt weer opgegraven.

Ordekaart historische kernen en linten Amsterdam
De gemeente Amsterdam vroeg Marina Roosebeek en haar team om het laatste deel van de gemeente in kaart te brengen en te waarderen: historische kernen en linten en het buitengebied. Daarbij gaat het om de Waterlandse Zeedijk en de dorpen erlangs, om Ransdorp, Zunderdorp en Holysloot en de boerderijen daartussenin, het dorp Sloten, de Sloter- en Osdorperweg en tenslotte de Lutkemeerweg. Het karakter van dit gebied is heel anders dan van de voorgaande ordekaarten. Hier geen woonbuurten, maar vooral individuele woonhuizen en boerderijen, met veel bijgebouwen. De structuur van de kernen en linten wordt bepaald door de landschappelijke ondergrond, met dijken en polderlinten.
Aan het project werken mee Jan Peter Wingender (Office Winhov) als extern deskundige en specialisten van de gemeentelijke dienst Monumenten en Archeologie. Het resultaat wordt – net als de eerdere kaarten – opgenomen op de gemeentelijke website Maps Amsterdam.

Geerdinkhof
Het project met Marina Roosebeek Ordekaart Naoorlogs erfgoed tot 1985 had een onverwacht gevolg. Tijdens ons veldwerk in Zuidoost viel de wijk Geerdinkhof op vanwege het bijzondere ontwerp, de Bijlmerweide rondom en de fraaie eengezinshuizen. Niet lang daarna ben ik er zelf gaan wonen. Voor het Infobulletin Geerdinkhof schrijf ik een serie over de ontstaansgeschiedenis van de wijk. Onder de titel: Ontwerp en ontwerpers van Geerdinkhof is deel één gewijd aan de vele gemetselde tuinmuren die ons meteen zo waren opgevallen. Deel twee gaat over het stedenbouwkundig plan van de wijk, die toen “Bijlmer laagbouw deel E noord” werd genoemd. Daarna volgen de buurten daarbinnen naar ontwerp van Joop van Stigt, Zanstra, Dekeukeleire, INBO architecten en Loerakker, Rijnboutt en Ruijssenaars.

 • Beeldmateriaal op de website is uit eigen archief, tenzij anders vermeld.
   Met bronvermelding is gebruik ervan toegestaan. Webdesign: Wil van Slogteren