Alle berichten van wil

/*

COMMISSIES

Commissie Welstand en Monumenten van Zaanstad (2014 – 2020)

• Monumentencommissie Landsmeer (2013 – nu)
http://www.landsmeer.nl/bestuur_en_organisatie/adviesraden_en_
commissies/monumentencommissie/

• Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik (2012-2018)

• Bijzondere Commissie Monumenten en Archeologie van de Raad voor Cultuur (2010 – nu)

• Themacommissie WZNH (2006-2008), over provinciebrede thema’s, opgeheven)

Monumentenadviescommissie WZNH (2005-2014)

Amsterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten (1997-2003)
http://www.welstand.amsterdam.nl/

• Amsterdamse Monumentenraad
(1995 – 2003, opgeheven)

• Amsterdamse Raad voor de Stedenbouw / Stadsontwikkeling (1988–1995, opgeheven)

Intro

Kerk-verticaal.310

ACHTERGROND

Marijke Beek Cultuurhistorie (2014 – nu)

Diverse commissies en adviesraden op rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau, waaronder de Bijzondere Commissie Monumenten en Archeologie van de Raad voor Cultuur, Amsterdamse Monumentenraad en Raad voor de Stadsontwikkeling, Commissie Welstand en Monumenten Amsterdam, Monumentenadviescommissie en Themacommissie van Mooi Noord-Holland (over provinciebrede thema’s ), Commissies ruimtelijke kwaliteit Medemblik, Zaanstad (beide via Mooi Noord-Holland), en Monumentencommissie Landsmeer (1988 – nu)

Samenwerkingsverband Beek & Kooiman Cultuurhistorie, vooral grootschalige, ontwerpgerichte en multidisciplinaire projecten (1997-2014)

Staflid Berlage Institute Amsterdam, postacademische opleiding voor architecten, coördinator curriculum, publicaties en publiciteit (1993-1999)

Architectuurhistorisch onderzoek gericht op publicaties en tentoonstellingen (1982-1992)

Doctoraal architectuurgeschiedenis Universiteit van Amsterdam (1981)